Ik zoek hulp voor iemand anders

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen. Maar liefst 1 op de 6 mensen heeft schulden. De meesten zijn er heel goed in om hun geldzorgen te verbergen. Pas als het echt niet meer gaat, zoeken ze hulp. Dan is het vaak al te laat. Tijdig ingrijpen kan veel leed voorkomen.
 
Is er iemand in je omgeving van wie je weet of vermoed dat er geldproblemen zijn? Probeer je zorgen te bespreken en wijs die persoon op de hulp van SchuldHulpMaatje.
Voorbeelden van signalen die wijzen op geldgebrek zijn:
• Er worden maaltijden overgeslagen

• De gezinsleden zijn bij geen enkele vereniging aangesloten

• Het gezin heeft weinig of geen sociale contacten

• De kinderen nemen nooit vriendjes mee naar huis

• Het gezin gaat nooit op vakantie

• De kinderen gaan niet mee op schoolreisje

• Huur en andere rekeningen worden steeds te laat of niet betaald

• Er wordt een voorschot op het salaris of vakantiegeld gevraagd

• De medewerker wil graag overwerken
 
 
De ondersteuning van SchuldHulpMaatje is erop gericht om de hulpvrager uit de schulden te helpen en te leren om uit de schulden te blijven.