Over ons

Over SchuldHulpMaatje West-Friesland

SchuldHulpMaatje West-Friesland is officieel opgericht op 19 mei 2014.

Kamer van Koophandel nummer: 60761350.

Officiële naam: Stichting Schuldhulp door kerken in West-Friesland.

RSIN nummer: 8540 48 297.

 

Doel

Het doel van SchuldHulpMaatje West-Friesland is het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De begeleiding van hulpvragers kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden als op basis van een verplichting die wordt opgelegd door een officiele hulpverleningsinstantie.

 

Werkwijze

De stichting zet de voor begeleiding van hulpvragers zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers in, die schuldhulpmaatjes worden genoemd. Deze schuldhulpmaatjes worden allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk geregisteerd en (her)gecertificeerd. SchuldHulpMaatje West-Friesland werkt hiervoor samen met SchuldHulpMaatje Nederland.

 

Lees op de pagina Werkwijze hoe de begeleiding in zijn werk gaat.

 

Beleid

Elk jaar worden er nieuwe maatjes opgeleid. Dertig SchuldHulpMaatjes zijn op dit moment actief. De vraag naar hulp neemt nog steeds toe, maar dankzij de geweldige inzet van onze maatjes kunnen we de wachtlijst gelukkig kort houden.

De maatjes worden aangestuurd door deskundige cöordinatoren: Ilse de Bruin en Barbara Wiering

In het bestuur zijn we bezig om duidelijk te krijgen waar we in de komende drie jaar met de organisatie naartoe willen: hoe groot willen/moeten we worden, hoeveel financiele middelen hebben we dan nodig en waar kan dat geld vandaan komen? Gesprekken met onze Landelijke Vereniging van Schuldhulpmaatjes en met de burgerlijke gemeenten moeten een en ander gaan verduidelijken.

 

Financiën

 jaarverslag over 2015              balans en begroting van 2015 en 2016 

 jaarverslag van 2016               balans van 2016            begroting van 2017

 jaarverslag van 2017                balans van 2017         begroting van 2018.

jaarverslag van 2018                balans van 2018         begroting van 2019

 jaarverslag van 2019                balans van 2019         begroting van 2020

 jaarverslag van 2020                balans van 2020         begroting van 2021

 jaarverslag van 2021                balans van 2021         begroting van 2022

Beloningsbeleid

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De schuldhulpmaatjes en de bestuursleden krijgen geen vergoeding, maar kunnen slechts aanspraak maken op binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen.

 

Financiering

Het werk van Schuldhulpmaatje West-Friesland is alleen mogelijk door onze sponsors, giften en donaties.

 

ANBI LogoUw hulp is van harte welkom! Wilt u weten hoe uw bedrijf, organisatie of kerk SchuldHulpMaatje West-Friesland kan sponsoren, neem dan contact op met onze fondsenwerver.  

U kunt ook eenmalig of periodiek een gift overmaken op NL68 RABO 0182 4782 38 t.n.v. Stichting SchuldHulp door kerken in West-Friesland. 

Particulieren kunnen de donatie als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte, omdat SchuldHulpMaatje West-Friesland is erkend als ANBI.
Blijf op de hoogte van de resultaten


Natuurlijk wilt u weten wat SchulHulpMaatje West-Friesland met uw geld doet. We houden sponsors en donateurs graag op de hoogte.

 

Wilt u ook elk kwartaal het laatste nieuws en inpirerende ervaringsverhalen van cliënten, vrijwilligers en sponsors in uw mailbox krijgen?


Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief.

 

Coördinatoren

Barbara Wiering (06-45 92 15 29)

Ilse de Bruin (06-16 05 77 41)

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

    • Joost van der Kooij (secretaris)
    • Carel van Poppel (penningmeester)
    • Henk Parker (bestuurslid)

    • Cees Mantel (bestuurslid)

Postadres

 

Je kunt contact opnemen met SchuldHulpMaatje West-Friesland door een brief of e-mail te sturen naar: 

SchuldHulpMaatje West-Friesland

Betje Wolffplein

Postbus 3036

1628 NG Hoorn

info [AT] schuldhulpmaatje-wf [DOT] nl